Autisme en paarden

Paardrijden kan hele positieve effecten hebben voor mensen met Autisme. Paarden zijn erg gericht op mensen, ze kunnen dan ook veel betekenis hebben. Paarden nodigen uit tot contact en stimuleren de prikkelverwerking en motoriek. Bovendien nodigen paarden uit om angsten te overwinnen en nieuwe dingen te proberen.

Een paard oordeelt niet en communiceert op een niet verbale manier. Daarnaast heeft een paard een spiegelend vermogen en reageert direct op houding en gedrag. 

Daardoor kan het paard iemand helpen in het leren en ontdekken van sterke en zwakke kanten.

Positieve effecten van paardrijden: 

Het rijden op een paard is niet alleen leuk en gezond. Ook wordt er ongemerkt aan allerlei doelen gewerkt zoals:

  •  Het vergroten van zelfvertrouwen en vaardigheden
  • Aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden
  • Leren omgaan met emoties.
  • Hulp leren vragen en het stellen van grenzen.
  • Rekening leren houden met een ander
  • Verminderen van angsten en dwangmatig gedrag.
  • Verbeteren van concentratie en motoriek.
  • Bevorderen van lichaamsbesef en ontspanning.